Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan działań krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej - projekt

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej został on przekazany do zaopiniowania. Projekt załączony jest poniżej - opinie i uwagi można zgłaszać na...