Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nowe taryfy dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Wągrowiec

Działając w trybie art. 24e ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Wójt Gminy Wągrowiec informuje o wydaniu decyzji zmienającej przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, w sprawie nowej taryfy dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych...