Ogłoszenia o konkursie

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 10 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3

Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 10 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3

Uchwała Nr XL/341/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 października 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

Uchwała Nr XL/341/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 października 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wągrowiec w 2013 roku

Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wągrowiec w 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.