Podstawowe dane.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Wągrowiec

 

Siedziba:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu

ul. Janowiecka 98A

62-100 Wągrowiec

Telefon   67 21 69 251

 

Podstawa prawna.


  1.           1.         Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).

 

  1.           2.         Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842).

 

          3.         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”  (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).

 

    Uchwała Nr XLV/369/10 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015.

 

  1.           5.         Uchwała Nr VI/22/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

  1.           6.         Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wągrowiec. 

  

        7.     Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wągrowiec.

 

     8.     Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wągrowiec.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2016 08:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2919
08 września 2016 13:13 (Administrator ) - Zmiana treści zakładki.
29 sierpnia 2016 08:09 (Administrator ) - Zmiana treści zakładki.
29 sierpnia 2016 08:08 (Administrator ) - Dodanie nowej zakładki.