Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o pomocy de minimis

Zgodnie z opublikowanym w dniu 20.08.2020 r. w Monitorze Polskim, obwieszczeniem z dnia 13 sierpnia br., w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza, na podstawie art. 31a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu...

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WĄGROWIEC z 27 marca 2020 r.

Szanowni Państwo W dniu 20 marca 2020 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu uruchomił dyżury telefoniczne, w celu udzielenia informacji osobom z terenu Gminy Wągrowiec, które potrzebują niezbędnej pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym. W związku z powyższym zwracam się z gorącą prośbą o zgłaszanie...