Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o postępowaniach rekrutacyjnych na rok szkolny 2019/2020

Wójt Gminy informuje, że Zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. zostały określone terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wągrowiec na rok szkolny 2019/2020. W postępowaniach...

Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2019 - INFORMACJE

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r. na terenie Powiatu Wągrowieckiego, lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu oraz informacje dotyczące rejestracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Od 1 stycznia 2019r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń,...

Informacja o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Zgodnie z opublikowanym w dniu 19.11.2018 r. w Monitorze Polskim, obwieszczeniem z dnia 13 listopada br., w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza, na podstawie art. 31a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu...