Rejestr zmian

23 października 2020 12:51 4 dni temu

Ogłoszenia: Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 16 października 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wągrowiec przeznaczonych...

Dodanie załącznika [zalacznik_do_zarzadzenia__nr__147_2020_z_dnia_16102020_r_w_sprawie_wy kazu_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_w_trybie_bezprzetargowy m.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Paulina Winkel

23 października 2020 12:50 4 dni temu

Ogłoszenia: Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 16 października 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wągrowiec przeznaczonych...

Dodanie załącznika [zarzadzenie__nr_147_2020_z_dnia_16102020_r_w_sprawie_wykazu_nieruchom osci_przeznaczonych_do_dzierzawy_w_trybie_bezprzetargowym.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Paulina Winkel

23 października 2020 12:49 4 dni temu

Dzierżawa: Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 16 października 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wągrowiec przeznaczonych...

Dodanie załącznika [zalacznik_do_zarzadzenia__nr__147_2020_z_dnia_16102020_r_w_sprawie_wy kazu_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_w_trybie_bezprzetargowy m.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Paulina Winkel

23 października 2020 12:49 4 dni temu

Dzierżawa: Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 16 października 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wągrowiec przeznaczonych...

Dodanie załącznika [zarzadzenie__nr_147_2020_z_dnia_16102020_r_w_sprawie_wykazu_nieruchom osci_przeznaczonych_do_dzierzawy_w_trybie_bezprzetargowym.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Paulina Winkel

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 303455