W jednostkach organizacyjnych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu 62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze „ds. wodno-kanalizacyjnych”

Opis stanowiska Zgodnie ze schematem organizacyjnym GZGKiM w Wągrowcu stanowisko „ds. wodno-kanalizacyjnych” podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Technicznego. II. Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polski

OGŁOSZENIE - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny – umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wągrowcu

1.Nazwa i adres pracodawcy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A , 62-100 Wągrowiec. 2.Nazwa stanowiska pracy – asystent rodziny- umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy Na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej...