Aktualności

Informacja o pomocy de minimis

Zgodnie z opublikowanym w dniu 20.08.2020 r. w Monitorze Polskim, obwieszczeniem z dnia 13 sierpnia  br., w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza, na podstawie art. 31a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) że wysokość:

1) trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis wynosi:

a) w rolnictwie – 295 932 125,00 euro,

b) w rybołówstwie – 41 330 000,00 euro;

2) wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 7 sierpnia 2020 r. wynosi:

a) w rolnictwie – 295 932 125,00 euro,

b) w rybołówstwie – 4 248 903,31 euro.

W związku z wyczerpaniem krajowego limitu pomocy de minimis  w rolnictwie informujemy, że Organ podatkowy nie może do końca br. udzielać ulg:

- w podatku rolnym z tyt. kupna gruntów;

- w spłacie zobowiązań podatkowych;

- w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2020 07:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Kłos
Ilość wyświetleń: 81
08 września 2020 07:37 (Kamila Kłos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)