Zarządzenia kierownika urzędu

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Wągrowiec z 15 lutego 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wągrowiec.

Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Wągrowiec z 15 lutego 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wągrowiec Na podstawie art. 33 ust

Zarządzenie Nr 8/11 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich

Z a r z ą d z e n i e Nr 8 /11 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich na terenie Gminy Wągrowiec. &