Prawo miejscowe (2011)

Wybierz rok

Uchwała Nr XVII/126/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wągrowiec na 2012 rok.

Uchwała Nr XVII/126/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wągrowiec na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz pkt 10

Uchwała Nr XVII/117/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Wągrowiec na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ściekó

Uchwała Nr XVII/117/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Wągrowiec na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Na podstawie art. 403

Uchwała Nr XVI/111/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr XVI/111/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Uchwała Nr XV/105/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Wągrowiec na lata 2012-2015"

Uchwała Nr XV/105/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Wągrowiec na lata 2012-2015” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Akt nieobowiązujący - Uchwała Nr XV/101/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Wągrowiec na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Akt nieobowiązujący Uchwała nr XV/101/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Wągrowiec na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Na p

Uchwała Nr XV/100/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr XV/100/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzi

Uchwała Nr XV/97/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Wągrowiec.

Uchwała Nr XV/97/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Wągrowiec.

Uchwała Nr XIV/94/2011Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2011 r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XIV/94/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2011 r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159

Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. N

Uchwała Nr XIV/92/2011Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,