Prawo miejscowe (2013)

Wybierz rok

Uchwała Nr XLIV/363/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Wągrowiec na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszcza

Uchwała Nr XLIV/363/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Wągrowiec na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Na podstawie art.&n

Uchwała Nr XLIII/356/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała Nr XLIII/356/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa Na podstawie art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utr

Uchwała Nr XLIII/355/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLIII/355/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

Uchwała Nr XLII/349/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany granic sołectw: Kobylec, Wiatrowiec, Rudnicze

Uchwała Nr XLII/349/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany granic sołectw: Kobylec, Wiatrowiec, Rudnicze Na podstawie art. 5 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990&nb

Uchwała Nr XL/336/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XL/336/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 199

Uchwała Nr XL/335/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wągrowiec

Uchwała Nr XL/335/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wągrowiec Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996&n

Uchwała Nr XXXIX/334/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wągrowiec

Uchwała Nr XXXIX/334/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wągrowiec Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzym

Uchwała Nr XXXIX/332/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody rosnącego w miejscowości Grylewo.

Uchwała Nr XXXIX/332/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody rosnącego w miejscowości Grylewo. Na podstawie art. 44 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z&nb

Uchwała Nr XXXIX/331/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody rosnącego w miejscowości Przysieka.

Uchwała Nr XXXIX/331/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody rosnącego w miejscowości Przysieka. Na podstawie art. 44 ust. 3 i ust. 4 us