Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Wagrowiec z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Wągrowiec.

Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Wągrowiec. Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr

Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/22/2002 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie Gminy Wągr

Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/22/2002 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie Gminy Wągrowiec. Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o&

Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/209/2000 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gmin

Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/209/2000 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wągrowiec na obszarze wsi Wiatrowiec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 us

UCHWAŁA NR VI/21/2011 RADY GMINY WĄGROWIEC z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Łaziska

Uchwała Nr VI/21/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Łaziska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214,

UCHWAŁA NR VI/19/2011 RADY GMINY WĄGROWIEC z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości

Uchwała Nr VI/19/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 15

UCHWAŁA NR VI/18/2011 RADY GMINY WĄGROWIEC z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Uchwała Nr VI/18/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z&n