Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIX/331/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody rosnącego w miejscowości Przysieka.

Uchwała Nr XXXIX/331/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody rosnącego w miejscowości Przysieka. Na podstawie art. 44 ust. 3 i ust. 4 us

Uchwała Nr XXXIX/330/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszka

Uchwała Nr XXXIX/330/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy

Uchwała Nr XXXVIII/321/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5/2, położonej w miejscowości Wiatrowo

Uchwała Nr XXXVIII/321/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5/2, położonej w miejscowości Wiatrowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Uchwała Nr XXXVIII/319/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wągrowiec

Uchwała Nr XXXVIII/319/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wągrowiec Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z&n

Uchwała Nr XXXVIII/312/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich prowadzonych przez Gminę Wągrowiec

Uchwała Nr XXXVIII/312/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich prowadzonych przez Gminę Wągrowiec Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r

Uchwała Nr XXXVII/306/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszka

Uchwała Nr XXXVII/306/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy

Uchwała nr XXXVI/302/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała nr XXXVI/302/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa Na podstawie art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.&

Uchwała Nr XXXVI/301/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXVI/301/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w&

Uchwała nr XXXVI/300/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 maja 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała nr XXXVI/300/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z&n

Uchwała Nr XXXV/292/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wągrowiec

Uchwała Nr XXXV/292/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wągrowiec Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z&nb