Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XLIV/366/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wągrowiec na 2014 rok.

REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzęd

Porozumienie 1/2013 Wójt Gminy Mieścisko; Wójt Gminy Wągrowiec 2013-05-14 w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Wągrowiec z Gminą Mieścisko w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym

Original Message ----- From: Redakcja Dziennika Urzędowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu To: ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl Sent: Tuesday, June 04, 2013 12:11 PM Subject: Informacja o opublikowaniu w Dzi